Малайзия създаде модерен електронен кадастър

тестова новина

Малайзия една от бързо развиващите се държави в света с постоянен ръст над 6% и сериозни чуждестранни инвестиции. Страната е единствената монархия на ротационен принцип. Настоящото правителство е съставило план за икономически бум, който трябва да изведе държавата сред развитите страни до края на десетилетието. Малайците дори развиват собствена космическа програма. От Малайзия е настоящият президент на Международната федерация на геодезистите FIG Тео ЧиХай, а през тази година Куала Лумпур стана домакин на VIII Международен симпозиум Digital Earth.

Департаментът по геодезия и картография на Малайзия (JUPEM) завърши през 2013 г. най-големия си проект за създаване на електронен кадастър eKadaster. Според заместник генералния директор на департамента Ахмад Фаузи Нордин проектът ще стимулира развитието на страната и ще подпомогне плановете на правителството Малайзия да стане развита държава до 2020 г. Електронният кадастър обединява различни системи като eTanah – интегрираната електронна система за поземлената собственост, eLJT – геопорталът на Департамента по геодезия и картография на Малайзия, MaCGDI – Малайзийската инфраструктура за геопространствени данни. Проектът има за цел да подпомогне обмена на геопространствена информация и ресурси между отделните държавни учреждения, отговорни за управлението на земята и защитата на собствеността.

Основната цел на създадената система за електронен кадастър eKadaster е също да се съкрати времето за подготовка на планове на отделните имоти и тяхното окончателно приемане – досега това се е случвало за две години, а днес са нужни само два месеца. Създадената уеб платформа позволява бързо и точно да се организира целият процес на работата и всичко да се прави до голяма степен без намесата на човешкия фактор.

Системите еTanah и eLJT са разработени за интегриране и модернизация на производствените процеси и системата да доставка на данни. Система eTanah например е направена за модернизиране на дейността на министерството в сферата на продажбата на земя, а eLJT е предназначена за подобрение на редица организационни проблеми, като общото администриране на проекта, прегледа му и неговото одобрение и коригиране.

Геопорталът на департамента по геодезия и картография JUPEM днес се явява нещо като национална система тип на едно гише за предоставяне на пространствени данни и други геопространствени продукти. Благодарение на геопортала потребителите могат онлайн да закупят необходимия им набор данни или да поръчат създаването на тези данни.

Система, наречена Малайзийска инфраструктура за пространствени данни (MaCGDI) представлява нещо като създаден от правителството център за управление и развитие на инфраструктурните геопространствени данни в Малайзия. Системата MaCGDI отговаря за координацията на достъпа и предоставянето на географска информации до всички държавни служби и агенции.

Освен всичко, малайзийският департамент по геодезия и картография е компютъризирал процеса на картографиране чрез проекта Компютърна топографска картографска система (CATMAPS – Computer Assisted Topographic Mapping System).  Концепцията на тази система е аналогична на eKadaster и цели да автоматизира и да ускори картографските и топографските работи, които се изпълняват от геодезистите в полеви условия. Информацията, която е получена от геодезистите при заснемане на терен, е събирана с помощта на системата CATMAPS и трайно се съхранява чрез устройства, които са свързани със сървър и позволяват на геодезистите още на терен да получат в крайна сметка готови цифровизирани карти. Благодарение на тази система се повишава производителността на труда двойно.

Департаментът по геодезия и картография на Малайзия има и план за развитие през следващите десет години. Основна точка от него е да се ускорят темповете за

създаване и обновяване на топографските данни. Това ще се извършва в рамките на наскоро утвърден проект за електронно картографиране и картографска генерализации, според който топографските данни, събрани чрез системата CATMAPS, ще се обобщават, за да се получават различни тематични и топографски карти, които ще изпълняват различни роли за градското планиране.

Малайзийските геодезисти се хвалят, че имат отлична кадастрална система, която напълно гарантира сигурността на собствеността.

През 2006 г. населението на Малайзия нараства до 26,64 милиона души и естествено това се отразява и на развитието на пазара на собствеността и съотвено са регистрирани много повече собственици отпреди. Според департамента по геодезия и картография на Малайзия страната през 2006 г. има 6,4 милиона имота в кадастъра.

Малайзийската икономика се развива с пълна сила и в момента в много градове, не само в Куала Лумпур има строителен бум, като характерно за него е оптимизирането на пространството – чрез строене на високи сгради. В бъдеще малайзиските геодезисти възнамеряват да създадат 3D кадастрална система, за да отговорят на изискванията за опазване на правата на собствениците.

През последните години имотите в страната стават все по-скъпи, като най-голям е ръстът на цената на имотите в столицата Куала Лумпур, където годишно статистиката показва, че цените се покачват с над 10%.


Системата Торенс и ислямското право

 

В Малайзия с закона за земята от 1965 г. се въвежда т. нар. система Торенс (по името на сър Робърт Торенс, въвел системата в Австралия през 1857 г.). Идеята на системата е, че доказването на собствеността става чрез регистрация при държавен орган, като регистраторът дава името си върху собствеността.

Освен системата Торенс, законите в Малайзия са повлияни от ислямските традиции. Например съпругата става собственик на имота в момента, в който тя се омъжва, дори и съпругът да остава титуляр на имота. Ислямът е традиционна религия от 1400 -ата година, когато се установява Султанатът Малака и въпреки различните влияния след това, свързани с различните западни инвазии, допреди Закона за земята от 1965 г. султаните са били основните владетели и администратори на земята.

Comments are closed.