Услуги

Основна дейност: Геодезия и кадастър

Изработваме бързо, качествено и на достъпни цени:

  • Скици, ПУП- планове за регулация и трасиране на поземлени имоти;
  • Геодезически снимки, кадастрални планове и карти на селищни и извънселищни територии;
  • Застроителни, регулационни и нивелационни планове на населени места;
  • Планове за вертикално планиране на строителни площадки и поземлени имоти;
  • Геодезически и строителни мрежи;
  • Определяне на строителни линии и нива с протокол и окомерна скица;
  • Цифрови модели на всякакви графични материали;
  • Чертожни услуги- пълноцветно копиране и принтиране до размер А0